Valkenieren

Valkenieren is het zodanig trainen van roofvogels, dat zij onder appel een prooi kan bemachtigen. Valkenieren wordt al heel lang door mensen beoefend. De vroegere Egyptenaren dachten dat valken met de goden konden communiceren omdat ze zo hoog konden vliegen. De hoge adel jaagt al sinds jaar en dag met valken, haviken en sperwers. Het moderne valkenieren is anders dan vroeger. Op dit moment wordt het valkenieren eigenlijk alleen nog maar uitgeoefend als overlastbestrijding en in de vorm van workshops ter vermaak. Het jagen wordt vrijwel alleen nog ingezet als trainingsinstrument voor de roofvogels zelf. 

De hedendaagse valkerij

De hedendaagse valkerij bestaat uit het trainen en verzorgen van roofvogels. Om een roofvogel in conditie te houden, moet er iedere dag mee gewerkt worden door te vliegen en te jagen. In de valkerij worden regelmatig wedstrijden georganiseerd waarbij een valk dan zo snel mogelijk een loer moet vangen. Er worden workshops en demonstraties verzorgd, waarbij het natuurlijke jaag-instinct van de roofvogels zoveel mogelijk uitgedaagd wordt. Vaak spannend en spectaculair om te zien voor de toeschouwers. In de valkerij wordt verschil gemaakt tussen de hoge vlucht met valken en de lage vlucht met o.a. de havik en de sperwer. De roofvogels worden met veel liefde, respect en zorgvuldigheid getraind en verzorgd, waarbij hun natuurlijke leefomgeving zoveel mogelijk nagebootst wordt. Er bestaat geen mooiere band en samenwerking tussen mens en roofvogel dan in de valkerij.

Roofvogels waarmee gewerkt wordt

In het Midden-Oosten en delen van Azië is de valkerij een populair sport. Er gaan grote sommen geld in om; er worden valken verkocht voor meer dan € 100.000,--. In Europa is het verboden om roofvogels in het wild te vangen en te gaan trainen. In Amerika mag dat wel, er worden nog steeds vogels als de Woestijnhavik en Roodstaartbuizerd gevangen voor Europese valkeniers. Er komen echter steeds meer regels en beperkingen, daarom hebben een aantal kwekers zich gespecialiseerd in het fokken van roofvogels voor het hedendaagse valkenieren. In onze workshop wordt gewerkt met vele verschillende roofvogels als uilen, woestijnhaviken, valken, falklandcaracara, kuifcaracara, roodstaartbuizerd, arenden en gieren. Met name de Amerikaanse Zeearend zal heel wat mensen kippenvel bezorgen...

De valkenier

Een goede valkenier wordt gekenmerkt door zijn onmetelijke passie voor de valkerij en liefde voor zijn roofvogels. Een goede valkenier zal nooit meer vogels houden dan hij kan vliegen. Valkerij-roofvogels worden dagelijks gevlogen en getraind om in conditie blijven. De valkenier heeft op ieder moment voldoende appèl en kan daardoor zijn roofvogels op verschillende manieren inzetten. De valkenier zorgt ervoor dat zijn roofvogels regelmatig gecontroleerd worden door een erkende dierenarts op interne en externe parasieten, conditie en voorkomen. Door al deze goede zorgen worden roofvogels bij een valkenier vaak 2 tot 3x zo oud als in de natuur. Onze valkeniers behoren tot de top in Europa en kunnen door hun kennis en kunde een ongeëvenaarde workshop verzorgen.

Workshop valkenieren

Er bestaan vele workshops valkenieren, die allemaal op vrijwel dezelfde manier uitgevoerd worden. Een uitgebreide demonstratie, informatie over het valkenieren en de mogelijkheid om zelf een roofvogel op de hand te houden en heen en weer te laten vliegen. Onze workshop valkenieren gaat verder. Doordat de valkeniers tot de top van Europa behoren en over een enorme collectie goed getrainde roofvogels beschikken, kan een unieke workshop valkenieren aangeboden worden. Alle deelnemers gaan bijzondere opdrachten uitvoeren met de vogels. De roofvogels vliegen rakelings over hoofden en laag over de grond tussen de benen door.

Valkenieren, maar dan spectaculair en vernieuwend

Onze workshop is anders dan anders met spannende en spectaculaire opdrachten. Alles gebeurd op basis van vrijwilligheid, je mag zover gaan als je zelf durft. Bijvoorbeeld twee mensen staan tegenover elkaar, met de neuzen dichtbij elkaar. Een immense roofvogel, met een spanwijdte van twee meter, gaat hier tussendoor vliegen. Durf jij deze uitdaging aan te gaan? We dagen je uit...

Vraag nu een offerte aan voor een workshop valkenieren
  •  
  •  
  •  
  •