Teambuilding

Teambuilding is een manier om als team effectiever te leren functioneren en de team spirit te versterken. Hiervoor worden diverse teambuilding spellen en teambuilding oefeningen ingezet. Het doel van deze activiteiten is om de onderlinge samenwerking te verbeteren en de deelnemers een spiegel voor te houden op het gebied van communicatie, vertrouwen, groepsdynamiek en efficiëntie. 

Teambuilding spellen en oefeningen

Door eerst naar het doel van de teambuilding te kijken, kan vervolgens de beste methode en oefening gekozen worden. Hieronder worden een aantal doelen omschreven met daarbij de activiteiten en methodes die het beste passen bij het doel. Wil je gewoon een leuke, leerzame teamervaring, dan kunnen wij de volgende teambuilding spellen en activiteiten aanbevelen:
Outdoor teambuilding: keuze uit katapult bouwen of brug bouwen, waarbij duidelijk wordt wat je door samenwerking en de juiste communicatie kunt bereiken
Teambuilding schapendrijven: alleen samenwerken leidt tot resultaat
Teambuilding met roofvogels: een spannend spel, waarbij duidelijk wordt of de leider over genoeg overredingskracht beschikt
Teambuilding met honden: een spoor naar je eigen, persoonlijke ontwikkeling en je eigen rol binnen het team
Spelen met energie: voor extra energie in je team
Paarden mennen: authentiek en natuurlijk leiderschap
Blind boogschieten: het resultaat staat of valt met de juiste communicatie
Spiegelen met paarden: kijk naar jezelf door de ogen van het paard: communicatie in haar meest pure vorm

Team spirit door teamwork

Teambuilding kan verschillende soorten activiteiten omvatten, zowel mentaal als fysiek. De eerste vraag is: wat wil je bereiken met de teambuilding? Heeft je team aansturing, verandering of stimulans nodig? Door eerst het doel helder te maken, kunnen we je adviseren over de meest geschikte methode en activiteiten. Het creëeren van de optimale team spirit is ons doel, waarbij onze teambuildingactviteiten gericht zijn op:

  • Samenwerken
  • Vertrouwen
  • Communicatie
  • Back to Basic
  • Leiderschap

De juiste teambuildingactiviteit spiegelt het gedrag van het team en individu en brengt knel- en verbeterpunten in beeld. Op ontspannen wijze worden binnen- en buitenprogramma's aan elkaar gekoppeld voor de juiste teamspirit. Voor een teambuilding met blijvend effect!

Samenwerken

Het verbeteren van de samenwerking is één van de meest voorkomende doelen voor teambuilding. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een nieuw team of bij samengestelde teams na een fusie of reorganisatie. Bij deze vorm van teambuilding passen activiteiten waarbij mensen uit hun comfortzone worden gehaald en oefeningen moeten doen waarbij samenwerken essentieel is. Door middel van het spiegelend werken, ervaringsgericht leren en positieve feedback krijgt iedereen inzicht in zijn of haar positie binnen het team. De methode die hierbij past is de Belbin-mehtode, waarbij wordt gekeken naar de karaktereigenschappen van iedere deelnemer.De activiteit die het best past bij deze vorm van teambuilding is het programma Teambuilding Schapendrijven. Hierbij wordt vaak al in de eerste minuten duidelijk waar de knelpunten zitten binnen een team. De trainers geven gerichte feedback tijdens de oefeniningen, voor een blijvend resultaat op de werkvloer. 

Communicatie

Eén van de moeilijkste onderwerpen in ieder bedrijf: de onderlinge communicatie! Communicatie in een team is cruciaal en de verbinding tussen samenwerken en vertrouwen. Communicatie kan ook strategisch belangrijk zijn; wat vertel je wel, wat vertel je niet en waarom maak je die keuzes?  Ons programma "Spiegelen met honden" geeft snel en helder inzicht in de verschillende vormen van communicatie. Non-verbaal, verbaal, zender/ontvanger, metacommunicatie, lichaamstaal en feedback. Door middel van ontspannen praktijkoefeneningen worden communicatiemiddelen ingezet en het huidige gedrag wordt gespiegeld. Belangrijke elementen bij de opdrachten zijn; teamoverleg, doorvragen, besluitvorming en het gebruik maken van de diverse kwaliteiten van de teamleden. De zeer diverse roedel honden biedt uitgekiende mogelijkheden om verschillende communicatievormen in de praktijk te oefenen.De positieve feedback van de coach zorgt voor een blijvende leerervaring, waarvan de vruchten geplukt worden op de werkvloer.

Vertrouwen

​Soms is het vertrouwen in een team weg. Dat kan zijn nadat er een nieuw team is gecreëerd met mensen die elkaar niet kennen, door een fusie of reorganisatie of door verborgen agenda’s. Essentieel bij deze vorm van teambuilding is dat de (nieuwe) teamleden elkaar echt leren kennen. BuitenBusiness hanteert verschillende teambuilding spellen om te zorgen voor een vernieuwd en sterker vertrouwen in elkaar. De nadruk hierbij ligt op het inzichtelijk krijgen van ieders kernkwaliteiten. Door de verschillende oefeningen, waarbij het vertrouwen in en op elkaar centraal staat, wordt een stevige team spirit gecreëerd met een groot onderling vertrouwen.
Teambuildingactiviteiten die hierbij passen zijn "Teambuilding met Roofvogels" en "Spelen met Energie".

Leiderschap

Er zijn verschillende vormen van leiderschap te herkennen. Zo heb je charismatische leiders, die door enthousiasme collega’s aansturen, en heb je managers die instructies geven via een duidelijk protocol. Iedere leider heeft zijn eigen, persoonlijke leiderschapsstijl, maar soms is het handig om meerdere leiderschapsstijlen in te kunnen zetten. In de workshop "Spiegelen met honden" leer je je eigen voorkeursstijl herkennen. Daarnaast kan je met de honden oefenen welke stijl in welke situatie ingezet kan worden. In het programma "Paardenmennen" draait het om natuurlijk en authentiek leiderschap. En in het programma "Teambuilding met Roofvogels" staat de daadkrachtige leider centraal. Voordat een passend programma gekozen wordt, kan je eerst de vraag stellen wat voor soort leiders in jullie organisatie gewenst zijn. Met behulp van bovenstaande activiteiten wordt de rol van een leider snel duidelijk. Door het spiegelen van gedrag krijgt iedere leider inzicht in zijn of haar krachten en sterke punten en de wijze waarop dit ingezet kan worden binnen het team. 

Back to Basic teambuilding

Terug naar de basis, naar het begin. Hoe zijn jullie begonnen, waar staat de organisatie nu en hoe is de weg daartussen verlopen? Onze back-to-basic teamactiviteiten zorgen voor een hecht groepsgevoel. Er is oprechte aandacht voor elkaar en tijd voor verdieping. De deelnemers worden uit hun vertrouwde, dagelijkse routine gehaald en moeten zien te overleven zonder luxe. Enkele van onze back-to-basic actviteiten:
Workshop superfood: wist je dat er heel veel superfood in onze eigen, oerhollandse natuur te vinden is? In het bos, langs de weg of gewoon tussen de stoeptegels. Leer het hollandse superfood herkennen, plukken, proeven en bereiden… 
Spelen met vuur: back to basic met de elementen hout en vuur, de basistechnieken om te kunnen overleven.
Outdoor cooking: koken met ingrediënten uit de natuur, een kampvuur en zonder de gebruikelijke hulpmiddelen. Een unieke ervaring!
Een nacht in het bos: samen met je collega's een nachtje slapen onder sterren. Eten uit de natuur. Goede gesprekken rondom het kampvuur. Overnachten in je zelfgebouwde onderkomen. Een unieke ervaring!

Teambuilding via BuitenBusiness

Wanneer je kiest voor een teambuilding via BuitenBusiness, kies je voor kwaliteit in combinatie met gemak. De activiteiten en programma's kunnen op iedere gewenste locatie in Nederland verzorgd worden. Via het organisatieburo ontvang je kosteloos en geheel vrijblijvend suggesties voor de best passende locatie bij jullie teamdag. Voorafgaand vind een intakegesprek plaats, waardoor jullie teamevent altijd aansluit op de doelstellingen van jullie bedrijf. Er kan gewerkt worden volgens verschillende methodes: Belbin Methode, Kleurenmodel, Omdenken/verandermanagement, daarbij zijn wij groot voorstander van ervaringsgericht leren. Middels een unieke beleving zal de teambuilding een blijvend resultaat opleveren.
Teambuilding via BuitenBusiness is:
✔ Vernieuwend en professioneel
✔ 100% aftrekbaar
✔ Unieke combinatie van een inspirerende activiteiten op bijzondere locaties
✔ Ervaringsgericht leren met bewezen, blijvend resultaat
✔ Als hoogste beoordeeld
✔ Ook geschikt voor grote groepen
✔ Gratis locatie advies (grootste bestand unieke en bijzondere locaties)
✔ Gratis telefonische intake

Bekijk hier alle teambuildingactiviteiten. Bekijk hier alle teambuildinglocaties.